Åpen hall Kvernevik

Åpen hall er et gratis fritids- og aktivitetstilbud i regi av Stavanger Kommune for barn og ungdommer fra 5 trinn opp til 18 år.
Åpen hall er et variert tilbud med aktiviteter som ballspill, turn og hopping på hoppemadrass. Tilbudet er gratis, og det er ingen påmelding. Her kan barna bare møte opp.

Åpningstider:
5.-7. klasse: kl 19:00-20:30 i Kvernevikhallen
8. klasse og opp til 18 år: 19:00-21:45 i Kvernevikhallen

Retningslinjer for Åpen hall dugnad

  • 5 Vakter hvor av alle skal være over 18 år. (Lag dugnad)
  • En av de 5 vaktene skal være utnevnt til vaktledere for kvelden.
  • Oppmøte for vaktene skal ikke være senere enn kl. 18:30
  • 1 Dør vakt som er ansvarlig for alkoholmåling (Sunde IBK)

Vaktleder og kontaktperson

Vaktleder skal ha kontakt med vaktmester under kvelden.
Vaktleder skal ha opptelling av barn/ungdom følgende klokkeslett. Kl:19.30 / Kl:20.30 / Kl:21.30 Antall skal føres på skjema som ligger i perm (Ligger i høyskapet på kjøkken)

Kontaktpersoner Åpen hall

Om tilbudet Åpen hall

Åpen Hall er et tilbud for barn og unge fra 5. klasse og opp til 18 år. Hallen åpens opp på fredagskvelden kl. 19.00 og er åpen til kl. 22.00. Her kan barn og unge komme å leke, drive med idrett, være med venner og føle seg trygge. I Åpen Hall er det mange ulike aktiviteter en kan finne på. Det er innebandy, fotball, basket, håndball, hoppe på tjukkas, danse og mye mer. Det er også åpen kiosk hvor en kan få kjøp noe å spise/drikke.

Tilbudet driftes av Sunde Innebandyklubb i regi av Stavanger kommune og er ment som et forebyggende tiltak. Klubben jobber dugnad for å kunne ha dette tilbudet i bydelen. Klubbens medlemmer over 18 år, eller foresatte vil i løpet av en sesong måtte jobbe en eller to vakter her. En vakt går fra kl 19.00 og ut kvelden til ca kl 22.00. Det vil alltid være minst 5 voksne personer på vakt en kveld. Vaktene passer på at alle har det bra.

De som benytter seg av dette tilbudet har det veldig gøy. Det er mange innom i løpet av en kveld. Brukerne kan selv påvirke hvordan de ønsker at innholdet av disse kvelden skal være og komme med forslag. Det er mye en kan finne på som å ha ulike temakvelder med Halloween, juleverksted, spillekveld, ulike turneringer osv.

Vi håper at vi kan behold dette tilbudet i lang tid fremover, men da er vi helt avhengige av hjelp fra dere. Åpen hall må ha en Komité som kan drifte tilbudet. Komiteen er et bindeledd mellom styre og medlemmene. De tar seg av fordeling av vakter, lager innhold til årshjulet og sørger for at driften holdes i gang. Disse personene behøver ikke være medlem av klubben.

Retningslinjer

  • 5.-7. klasse kan være i hallen mellom kl 19.00-20.30, mens 8. klasse til 18 år kan være frem til stenging kl 22.00. Vi ber om at dette respekteres av alle.
  • Vi minner om at alle verdisaker og eiendeler tas med på egen risk. Det er ikke vakthold på dette i hallen. Best å kun ta med det du kan ha i lommene.
  • Kiosken har vips, kort eller kontanter.
  • Mat tas ikke med på tribune eller inn i hallen.
  • Vi har nulltolleranse for all bruk av rusmidler. All uønsket adferd fører til bortvisning av hallen og hallens område. Normal folkeskikk gjelder også her.
  • Alle skal føle seg trygge og velkommen i åpen hall.
Retningslinjer bes fulgt opp av foreldre og foresatte.