Hvordan søke om medlemskap i Sunde Innebandyklubb

Alle som ønsker å være medlem i en idrettsklubb må ha en egen profil i et system som heter "Min Idrett". Har du en profil fra før kan du enkelt gå inn på valget som heter "medlemskap", søke opp klubben vår, Sunde Innebandyklubb og velge "søke medlemskap". Når det er gjort vil vi få en melding direkte i vårt medlemsregister som heter "KlubbAdmin". Da kan vi enkelt håndtere deg som medlem.

Har du ikke profil så kan du enkelt opprette det under "Ny bruker"

MERK AT DET ER BARNET SOM SKAL SØKE OM MEDLEM. Du legger til barnets profil under din profil.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål, vi hjelper til. 

Da gleder vi oss til å få deg som medlem i klubben og med på laget!


Her er mer informasjon om hva MIN IDRETT er:

Min idrett er ditt personlige utgangspunkt for å bruke idrettens medlemsdatabase.                 

                                  
I idrettens database finnes det ca 2,5 millioner personer. Alle som er registrert som medlem av et idrettslag eller med tillitsverv eller andre funksjoner i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er derfor viktig for deg som enkeltmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningene som er registrert er korrekte.                                  

Min idrett er din personlige portal til disse systemene. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt få oversikt over og endre egne opplysninger, melde på og betale for lisens, kurs og konkurranser for deg selv og for dine familiemedlemmer.                 

                                  

 Fra Min idrett kan du:                 

  • Endre din personlige informasjon (eks. adresseendringer hvis du flytter)
  • Se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg.
  • Betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort
  • Melde deg på og betale kurs
  • Melde deg på og betale arrangementer / konkurranser / stevner / løp (ikke alle idretter)
  • Registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien.
                                  

Betaling                 

Nå kan du også bruke Min idrett til å melde deg på og betale for lisenser, konkurranser, arrangementer og kurs. Foreldre kan få en samlet oversikt over medlemskapene til sine barn, og gjøre påmelding og betaling for disse på ett sted.                 

                                  

Personlige opplysninger                 

Norges idrettsforbund følger Datatilsynets og Forbrukerombudets krav til forvaltning av personlige opplysninger. Du kan aktivt samtykke til hvorvidt du ønsker at din adresse, e-post og telefonnummer skal være tilgjengelig på Internett. Fra Min idrett kan du enkelt krysse av for hvordan du ønsker at informasjon om deg skal synliggjøres.                 

                                  

Min idrett er utviklet av Norges idrettsforbund i samarbeid med særforbundene. Kontakt klubben din hvis du finner feil vedrørende funksjoner, medlemskap, verv eller lisenser. Har du andre spørsmål kan du kontakte support påsupport@idrettsforbundet.no