Åpen Hall Kvernevik

 


Åpen Hall er et tilbud for barn og unge fra 5. klasse og opp til 18 år. Hallen åpens opp på fredagskvelden kl. 19.00 og er åpen til kl. 22.00. Her kan barn og unge komme å leke, drive med idrett, være med venner og føle seg trygge.  I Åpen Hall er det mange ulike aktiviteter en kan finne på. Det er innebandy, fotball, basket, håndball, hoppe på tjukkas, danse og mye mer. Det er også åpen kiosk hvor en kan få kjøp noe å spise/drikke.

Tilbudet driftes av Sunde Innebandyklubb i regi av Stavanger kommune og er ment som et forebyggende tiltak. Klubben jobber dugnad for å kunne ha dette tilbudet i bydelen. Klubbens medlemmer over 18 år, eller foresatte vil i løpet av en sesong måtte jobbe en eller to vakter her. En vakt går fra kl 19.00 og ut kvelden til ca kl 22.00. Det vil alltid være minst 5 voksne personer på vakt en kveld. Vaktene passer på at alle har det bra.

De som benytter seg av dette tilbudet har det veldig gøy. Det er mange innom i løpet av en kveld. Brukerne kan selv påvirke hvordan de ønsker at innholdet av disse kvelden skal være og komme med forslag. Det er mye en kan finne på som å ha ulike temakvelder med Halloween, juleverksted, spillekveld, ulike turneringer osv.

Vi håper at vi kan behold dette tilbudet i lang tid fremover, men da er vi helt avhengige av hjelp fra dere. Åpen hall må ha en Komité som kan drifte tilbudet.  Komiteen er et bindeledd mellom styre og medlemmene. De tar seg av fordeling av vakter, lager innhold til årshjulet og sørger for at driften holdes i gang. Disse personene behøver ikke være medlem av klubben.

Kontaktperson for åpen hall er Silje Vårvik Frøland

Retningslinjer:

5.-7. klasse kan være i hallen mellom kl 19.00-20.30, mens 8. klasse til 18 år kan være frem til stenging kl 22.00.  Vi ber om at dette respekteres av alle.

Vi minner om at alle verdisaker og eiendeler tas med på egen risk. Det er ikke vakthold på dette i hallen. Best å kun ta med det du kan ha i lommene.

Kiosken har vips, kort eller kontanter.

Mat tas ikke med på tribune eller inn i hallen.

Vi har nulltolleranse for all bruk av rusmidler. All uønsket adferd fører til bortvisning av hallen og hallens område. Normal folkeskikk gjelder også her.

Alle skal føle seg trygge og velkommen i åpen hall.

Retningslinjer bes fulgt opp av foreldre og foresatte.

Dette sier kommunen om tilbudet:

"Beskrivelse at Åpen Hall:


Åpen hall er et tiltak hvor en idrettshall blir åpnet for ungdom på kveldstid og/eller helger. Dette skal være et lavterskeltilbud, der det legges til rette for at deltakerne selv kan velge hva de ønsker av fysisk aktivitet. Ungdom bør trekkes inn i planleggingen av ÅH, og så langt det er mulig, ha arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av tiltaket. Tilbudet skal være gratis.


Åpen hall er et preventivt tilbud som skal rette seg til  ungdom, med nedre aldersgrense på 13 år. Idrettsrådet Stavanger bevilger tilskudd etter vedtatte satser for ÅH, med klare kriterier og retningslinjer til det idrettslaget som påtar seg jobben."

Hilsen Sunde IBK/styre