Treningstider sesongen 2020/2021 NB: Gjelder opp til 19 år! 

Regjeringen har foreløpig kun åpnet opp for barn og unge opp til 19 år. Oppdatering vil komme når det blir endringer her.

Gjelder fra og med uke 34 (ta kontakt med den enkelte trener for å høre om oppstartsdato, kontaktinformasjon her)

* Alle tider med forbehold om endring kan forekomme


Mandag Gymsal Kvernevik skole: (oppstart september)

Kl. 19.00-20.00: Styrketrening alle lag fra G13/J11-15 og opp til senior


Mandag Expohallen:

Kl. 19.30-21.00: Damelag


Tirsdag Kvernevikhallen:

Kl. 18.00-19.00: G11 og G13

Kl. 19.00-20.00: J11-15

Kl. 19.00-20.30: G15 og G17

Kl. 20.30-22.00: G19/a-lag


Tirsdag Gymsalen Kvernevik skole: (Utgår inntil videre)gjelder fra 31.08-27.11.2020 og 4.1-28.5.2021/stengt i skolens ferie og i desember)

Kl. 21.00-22.00: Integrering


Tirsdag Expohallen: (venter med oppstart inntil videre)

Kl. 20.30-22.00: B-lag herrer


Onsdag Fjellhallen:

Kl. 16.45-18.00: G19/a-lag


Onsdag Gymsalen Kvernevik skole: (denne er foreløpig ikke gjeldende)

Kl. 17.30-18.30: 1-4. klasse

Kl. 18.30-20.00: 1.-4. klasse


Torsdag Kvernevikhallen:

Kl. 16.30-18.00: G11 og G13

Kl. 17.30-18.30: 0.-1. klasse 

Kl. 17.30-18.30: 2.-3. klasse gutter

Kl. 17.30-18.30: 2.-7. klasse jenter

Kl. 18.00-19.00: 4.-6. klasse gutter

Kl. 18.30-19.30: J11-15

Kl. 19.30-20.30: G15 og G17

Kl. 20.30-22.00: G19/a-lag


Fredag Kvernevikhallen:

Kl. 16.30-18.00: Foreldrebandy (gjelder foreløpig ikke)

Kl. 18.00-19.00:


Sosial trim for integrering: tirsdager kl 21.00-22-00 og onsdager kl. 18.30-20.00 i gymsalen på Kvernevik skole
(tilbudet er rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Kontakt Mona Olsen)


Foreldrebandy-mix: fredager kl.16.30-18.00
(gjelder kun for foresatte som har barn i klubben. Kontakt Tom Kvæstad)


Mødrebandy Pink Ladies: torsdager kl 21.00-22.00 i gymsalen på Kvernevik skole 
(gjelder kun for foresatte som har barn i klubben. Kontakt Silje Vårvik Frøland


* Med forbehold om endringer

 


Levert avIdrettenOnline