Treningstider sesongen 2021/2022

Ta kontakt med den enkelte trener/oppmann for mer informasjon, kontaktinformasjon her

* Alle tider med forbehold om endring kan forekomme


Mandag Gymsal Kvernevik skole: (Venter)

Kl. 18.00-20.00: Styrketrening alle lag fra G13/J11-15 og opp til senior


Mandag Forus Sportssenter

Kl. 19.30-21.00: Damelag


Tirsdag Kvernevikhallen:

Kl. 18.00-19.00: Gutter 11 (Lillelag) og Gutter 13

Kl. 19.00-20.00: Jenter 11-15

Kl. 20.30-22.00: Gutter 19/a-lag


Tirsdag Gymsalen Kvernevik skole: (Utgår inntil videre)gjelder fra 31.08-27.11.2020 og 4.1-28.5.2021/stengt i skolens ferie og i desember)

Kl. 21.00-22.00: Integrering sosial trim


Tirsdag Tastahallen

Kl. 19.00-20.00: B-lag herrer


Onsdag Gymsalen Kvernevik skole: (gjelder fra 31.08-27.11.2020 og 4.1-28.5.2021/stengt i skolens ferie og i desember)

Kl. 18.30-20.00: Integrering sosial trim


Torsdag Kvernevikhallen:

Kl. 16.30-17.30: Gutter 2.-4. klasse

Kl. 17.00-18.00: 0.-2. klasse mix og Jenter 3.-6. klasse

Kl. 18.00-19.00: Gutter 11 (Lillelag) og Gutter 13 

Kl. 19.00-20.30: Jenter 11-15

Kl. 19.00-20.30: Gutter 15 og Gutter 17

Kl. 20.30-22.00: Gutter 19/a-lag


Fredag Kvernevikhallen:

Kl. 16.30-18.00: Foreldrebandy


Sosial trim for integrering: Avholdes i gymsalen på Kvernevik skole
(tilbudet er rettet mot kvinner med minoritetsbakgrunn. Kontakt Mona Olsen)


Foreldrebandy-mix:
(gjelder foreløpig  kun for foresatte som har barn i klubben. Kontakt Tom Kvæstad)


* Med forbehold om endringer