Årsmøte 2018 Sunde IBK innkalling

Postet av Sunde Innebandyklubb den 12. Feb 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Sunde Innebandyklubb.

Årsmøtet avholdes den 18. mars 2019 i Kvernevikhallen.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars 2019 til arne.berentsen@lyse.net

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens nettside www.sundeibk.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Her er dokument til møte


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.