Åpen hall - oppdatert informasjon om bruken

Postet av Sunde Innebandyklubb den 24. Sep 2018

Hei,

Vi forstår det er mye frustrasjoner ut å går vedrørende åpen hall tilbudet som denne sesongen har en annen målgruppe en det som har vært praktisert tidligere. Tilbudet er som dere vet gitt til klubben av kommunen og Idrettsrådet. De har gitt oss klare retningslnjer som vi må føle, ellers risikerer vi å miste hele tilbudet. Som nevnt tidliger er dette et proaktivt tilbud som er rettet mot ungdommer og skal være med å forebygge uønsket aktivitet som kan oppstå. Vi ber om forståelse for dette og ønsker at det ved ytterligere spørsmål som går på brukere av tilbudet tar dette opp direkte med Idrettsrådet i Stavanger eller Stavanger kommune.

Når det gjelder temakvelder i åpen hall som Halloween og Juleverksted så åpnes hallen for alle barn fra 1. klasse og opp. Datoer for dette finner dere HER

For mer informasjon om Åpen hall les HER

Kontakpersoner for åpen hall finner dere HER

Vi minner også om at dette driftes på dugnad. Klubben gjør så godt vi kan for å få til et så bra tilbud som mulig for den rette målgruppa.

Hilsen Sunde IBK/styre

Her er hva Idrettsrådet sier:

"Beskrivelse at Åpen Hall:

Åpen hall er et tiltak hvor en idrettshall blir åpnet for ungdom på kveldstid og/eller helger. Dette skal være et lavterskeltilbud, der det legges til rette for at deltakerne selv kan velge hva de ønsker av fysisk aktivitet. Ungdom bør trekkes inn i planleggingen av ÅH, og så langt det er mulig, ha arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av tiltaket. Tilbudet skal være gratis.

Åpen hall er et preventivt tilbud som skal rette seg til  ungdom, med nedre aldersgrense på 13 år. Idrettsrådet Stavanger bevilger tilskudd etter vedtatte satser for ÅH, med klare kriterier og retningslinjer til det idrettslaget som påtar seg jobben."


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.